Śledź nas na:

Prawo administracyjne - Artykuły

  • liczba prac:

Rola wykładni prawa administracyjnego

Rola wykładni prawa - sprowadza się ona do ustalenia rzeczywistego znaczenia przepisów prawa jako tworzywa normy prawnej oraz w miarę potrzeby ukształtowania tej normy tak, by mogła być zastosowana do konkretnego wypadku lub sytuacji. Można stwierdzić, że najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem wykładni, a jak twierdzą niektórzy autorzy nawet jedynym jest ustalenie rzeczywistego znaczenia przepisu prawa.